Kompostownia

Urząd Miejski Pszczyna

Ślaskie pozytywne
UE
Program regionalny

TECHNOLOGIA
Technologia
2017-12-05
Zastosowana technologia
Dla kompostowania odpadów wykorzystano kompostownię pryzmową ze sterowanym napowietrzaniem w systemie KUSS, w którym proces technologiczny przebiega dwuetapowo.

ETAP I: Przygotowanie kompostu surowego w urządzeniu ORGAVER
Zanim odpady trafią na pryzmę są rozdrabniane i mieszane w kontenerowej rozdrabniarce - homogenizatorze typu ORGAVER.
Do urządzenia ORGAVER (pracującego periodycznie) wprowadza się najpierw materiał strukturalny bogaty w węgiel elementarny, a po około 10 minutach odpady bogate w azot, wydzielające intensywny zapach. Optymalny stosunek C/N w mieszance wynosi 25-30/1. Obróbka mechaniczna odpadów przebiega w następujących fazach:
- rozdrabnianie,
- rozwłóknianie,
- intensywne mieszanie,
- ugniatanie i rozcieranie,
- homogenizacja,
- wprowadzenie w b. krótkim czasie w fazę mezofilową.
Istota procesu polega na bardzo szybkim wymieszaniu komponentów i równocześnie ich rozwłóknieniu, dzięki czemu bakterie natychmiast zaczynają "działać". Materiał w bardzo krótkim czasie (maksymalnie do 1 godziny!) uzyskuje kolor ciemnobrązowy a nawet czarny, co jest dowodem związania substancji zapachowych poprzez nośniki węgla elementarnego (dzięki dostępowi tlenu i intensywności mieszania). Kompost surowy na wyjściu z urządzenia ORGAVER posiada temperaturę ok. 30 - 40 ° C. Higienizacja kompostu rozpoczyna się od drugiego dnia począwszy i kończy się po tygodniu, dzięki czemu unika się zagrożeń dla zdrowia

ETAP II: Dojrzewanie kompostu w pryzmach ze sterowanym napowietrzaniem
Instalacje do kompostowania ze sterowanym napowietrzaniem w systemie KUSS są zbudowane modułowo.
Moduł podstawowy składa się z pryzmy wyposażonej w:
- sondę temperaturową,
- sondę tlenową,
- dmuchawę,
- rurociąg napowietrzający,
- sterownik z oprogramowaniem.
Wewnętrzny stan pryzmy jest w sposób ciągły monitorowany a dane są co godzinę zapisywane
w pamięci. Wewnętrzny stan pryzmy jest wizualizowany poprzez temperaturę w różnych warstwach i poprzez zawartość tlenu w powietrzu wewnątrz pryzmy. System sterowania zapewnia odpowiednie doprowadzenie (w zależności od zapotrzebowania) tlenu z powietrza. W ten sposób proces kompostowania przebiega w każdej chwili w optymalnym środowisku. Moduł podstawowy może być w zależności od potrzeb różnej wielkości. Pryzma ma długość 30m, szerokość 6m
i wysokość 2,6m. W ten sposób możliwa jest przeróbka do 1.500 ton odpadów na rok. Po 6 - 10 tygodniach, w wyniku sterowanego napowietrzania pryzm otrzymuje się gotowy produkt - dojrzały kompost bardzo dobrej jakości.

Wyposażenie kompostowni
Kompostownia wyposażona jest w następujące urządzenia technologiczne:
a) rębarka do drewna,
b) ładowarki do transportu wewnętrznego odpadów i kompostu oraz formowania i rozbierania pryzm,
c) rozdrabniacze-homogenizatory typu ORGAVER do przygotowywania kompostu surowego,
d) przesiewacze kompostu z zestawem taśmociągów,
e) system sterowanego napowietrzania pryzm kompostowych z następującym wyposażeniem:
- sondy tlenowe,
- sondy temperaturowe,
- szafy sterownicze wraz ze sterownikami,
- dmuchawy,
- rurociągi napowietrzające.
Aktualności
copyright © Arkadiusz Waliczek